Advies ECPO over vervolg Passend onderwijs

Op 11 oktober heeft de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) een vervolg advies verstuurd aan de minister van OCW.

Het valt de ECPO o.a. op dat:

  • de voorbereiding en uitvoering van Passend Onderwijs stagneert
  • het draagvlak onder druk staat
  • het versterken van de positie van leerkrachten en ouders geringe vooruitgang vertoond

De ECPO formuleert na een aantal verklarende factoren en een beschouwing daarover een 8 tal adviezen.

"Verschaf het onderwijsveld maximale duidelijkheid door een helder wettelijk, bestuurlijk en financieel kader te presenteren", luidt de eerste van 8 adviezen.

Klik hier voor het volledige advies en de achterliggende rapportage.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën