Advies onderwijsraad over goed bestuur strookt met wens PO-Raad

De PO-Raad kan zich goed vinden in het vandaag gepubliceerde advies ‘Publieke belangen dienen’ van de Onderwijsraad. Daarin geeft de Onderwijsraad aan dat de kwaliteit van het onderwijs een publiek belang is waar schoolbesturen en de overheid gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Er is volgens de raad geen stelselwijziging nodig om dat te organiseren. De PO-Raad is het daarmee eens.

Het advies van de Onderwijsraad bevestigt het belang van de inspanningen van de PO-Raad in de afgelopen jaren: Haar activiteiten zijn steeds gericht op het versterken van het bestuurlijk vermogen en het professionaliseren van de onderwijsbesturen.  Zo heeft de PO-Raad met haar leden de code Goed Bestuur ontwikkeld. Een goede kwaliteit van het onderwijs staat daarin centraal als maatschappelijke opdracht voor de schoolbesturen.

,,Het gebruiken van de code werpt zijn vruchten af’’, aldus vicevoorzitter van de PO-Raad Simone Walvisch. ,,Leerlingen die les krijgen op scholen van besturen die de code naleven, presteren beter dan hun leeftijdsgenoten op andere scholen.’’ Zeker driekwart van de schoolbesturen in het primair onderwijs gebruikt de code.

De Onderwijsraad beantwoordt in zijn advies de vraag hoe de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan waarmaken in een stelsel met relatief autonome onderwijsbesturen. In plaats van een stelselwijziging kan beter worden ingezet op het beter laten functioneren van het huidige governancemodel, vindt de raad. Hij ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor de sectororganisaties.

Naar verwachting komen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs eind april met een plan voor goed bestuur in het hele onderwijs. De PO-Raad schreef onlangs in een brief aan Bussemaker en Dekker dat ze verdere professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs noodzakelijk vindt, maar dat een sectorspecifieke aanpak daarbij wel belangrijk is. Dat is nodig, schrijft de PO-Raad, omdat het primair onderwijs heel anders is georganiseerd dan bijvoorbeeld het beroepsonderwijs. Zo is het primair onderwijs kleinschaliger ingericht, dichtbij de leerling en is 45 procent van de schoolbesturen éénpitter. ,,Deze kleinschaligheid, nabijheid en pluriformiteit stellen eigen eisen aan de bestuurlijke inrichting van het primair onderwijs’’, aldus voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Simone Walvisch in de brief.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 17 april 2013

Nieuwscategorieën