Advies: Test uw schoolgebouw nu op asbest!

Heeft er nog geen asbestinventarisatie plaatsgevonden bij uw schoolgebouwen? Dan is nu het moment!

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen en werknemers. Dat betekent dat de besturen ervoor moeten zorgen dat een schoolgebouw die gezondheid en veiligheid niet in de weg staat. Zo mogen er bijvoorbeeld geen asbestvezels vrijkomen.

Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor een asbestinventarisatie. Wanneer blijkt dat er toch asbest vrijkomt, moet de gemeente betalen voor de sanering.

Het kabinet wil dat schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 helemaal verantwoordelijk worden voor het onderhoud van hun schoolgebouwen. De kans is daarmee groot dat gemeenten vanaf dat moment niet langer willen betalen voor die sanering. Om te voorkomen dat schoolbesturen en gemeenten in een eindeloze discussie hierover verzeild raken, raadt de de PO-Raad haar leden aan nú werk te maken van de asbestinventarisatie en een eventuele sanering zo spoedig mogelijk met de gemeente af te handelen.

Voor een overzicht van veel gestelde vragen over asbest en schoolgebouwen en de bijbehorende antwoorden kunt u hier terecht.

Ook op deze site van de Rijksoverheid kunt u meer informatie over asbest en schoolgebouwen vinden. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 februari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën