Advies wetenschap & technologie in het primair onderwijs

Op maandag 13 mei ontvangt Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, het advies van de verkenningscommissie wetenschap & technologie in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft samen met het Platform BetaTechniek om dit advies gevraagd omdat wij constateerden dat de aandacht voor wetenschap & technologie in het primair onderwijs dreigt te verslappen. In dit advies is de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen als aangrijpingspunt gekozen.

De verkenningscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van onderwijs en technologie, waaronder verschillende schoolbestuurders uit het primair onderwijs. De commissie staat onder voorzitterschap van Hans Clevers en Rein Willems.

De voorzitters van PO-Raad en Platform BetaTechniek zullen het advies vervolgens aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Daarnaast is de inhoud van het advies gebruikt bij het opstellen van een nationaal techniekpact, dat op 13 mei wordt ondertekend door 25 partners, waaronder de PO-Raad. De partners van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en vakbonden gaan zich inzetten om bestaande en dreigende tekorten in de technologische sectoren te verminderen.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat het primair onderwijs een rol speelt bij het versterken van de verwondering bij leerlingen: waarom is de wereld zoals zij is? Bij wetenschap & technologie in het primair onderwijs gaat het om ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit. Het is daarmee géén apart vak. Het gaat over een visie op onderwijs dat gekoppeld kan zijn aan alle andere vakken. Kortom: het gaat om verbinden, en niet om concurrentie om onderwijstijd binnen het toch al drukke programma op scholen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 7 mei 2013

Nieuwscategorieën