Afsluiting ledenraadpleging Passend onderwijs

Op dinsdag 26 januari organiseerde de PO-Raad en de WEC-Raad een conferentie als afsluiting van de ledenraadpleging Passend onderwijs die beide raden hebben gehouden. Als opening werden de opbrengsten van de raadplegingen gepresenteerd. De leden zien kansen voor de nieuwe koers maar hebben ook zorgen. De raden hebben op basis van de opbrengsten een aantal aandachtspunten geformuleerd voor het vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Er is zorgvuldig onderzoek nodig voor de ontwikkeling van instrumenten voor de toewijzing van zorg.
  • Er is een grondige financiële analyse nodig van de gevolgen van de budgetfinanciering, verevening en de wijziging van de AB-middelen.
  • Verdamping van bestaande expertise moet worden voorkomen.

U kunt de aanbevelingen, twee presentaties, de contouren van het landelijk referentiekader en de brief van de staatssecretaris hieronder downloaden.

Aanbevelingen >>

Presentatie "Opbrengsten ledenraadpleging" >>

Presentatie "figuur Passend onderwijs" >>

Contouren van het landelijk referentiekader >>

Brief van de staatssecretaris >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën