Aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we gaan nu alweer aftellen. Nog een kleine twee maanden en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnetijd is in de meeste gemeenten in volle gang. Verkiezingsdebatten, informatiekramen op markten, winkelcentra en bijeenkomsten waar veel mensen bijeenkomen. Tijdens de verkiezingscampagne zoeken politieke partijen extra de publiciteit.

Het primair onderwijs is een onderwerp dat ook de lokale politiek aangaat. Belangrijke onderwerpen die vaak terugkomen in de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s zijn onderwijshuisvesting, brede kindcentra en bewegingsonderwijs. De PO-Raad heeft eerder dit jaar een handreiking gepubliceerd om invloed uit te kunnen oefenen vóór of tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hierin wordt onder andere uitgebreid ingegaan op wat u kunt doen tijdens de campagneperiode.

Een aantal suggesties wat u kunt doen de komende maanden:

  • Bekijk en beoordeel de (belangrijkste) verkiezingsprogramma’s en breng de conclusies via de media naar buiten,
  • bezoek informatiekramen van politieke partijen en ga in gesprek,
  • doe mee aan de verkiezingsdebatten die anderen organiseren of
  • organiseer zelf een themabijeenkomst of een debat voor ouders, (groep) leerkrachten etc.

Lees de handreiking hieronder of download deze hier

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 januari 2014

Nieuwscategorieën