Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011

VNG, Aedes, MOgroep W&MD en PO-Raad zijn gestart met de voorbereiding van een Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011, samen met hun achterban en met de partners van Bouwstenen voor Sociaal.

Het is voor het eerst dat de agenda rond maatschappelijk vastgoed zo integraal en intensief met het werkveld wordt voorbereid. De voorbereiding richt zich op zes kansrijke onderwerpen die meerdere sectoren raken; stuctuurschets voorzieningen, scholen op de schop, vastgoed- en beheerconcepten, bewonersbeheer, maatschappelijk rendement en spelregels voor zakelijk verkeer. Doel van de agenda is om dwars door de sectoren en branches heen gezamenlijke actiepunten te benoemen waarmee de betrokkenen samen aan de slag kunnen.

Concrete agendapunten
De onderwerpen waaraan wordt gewerkt vloeien voort uit de inventarisatie van knelpunten en ontwikkelingen zoals die door mensen in het veld worden ervaren. Deze zijn in het voorjaar van 2010 geïnventariseerd bij managers en professionals van gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverleners en scholen. Op basis hiervan zijn kansen benoemd, die de komende maanden samen met mensen uit het veld verder worden verkend.

In november 2010 zullen de kansen worden omgezet in concrete agendapunten voor 2011. De agenda wordt vastgesteld tijdens een bijeenkomst, waarin VNG, Aedes, de MOgroep, PO-Raad en mensen uit hun achterban vertegenwoordigd zijn. Ook de partners van Bouwstenen voor Sociaal en mensen die de agenda mogelijk een stap verder kunnen brengen zijn daarbij uitgenodigd.

Bouwstenen voor Sociaal
De activiteiten vinden plaats in het kader van Bouwstenen voor Sociaal; een wegwijzer en platform voor professionals in het maatschappelijk vastgoed. Inmiddels zijn er zo’n 600 mensen lid van de LinkedIn-groep van Bouwstenen voor Sociaal. Zo’n 3.500 mensen ontvangen maandelijke de gratis nieuwsbrief.

Meer informatie
Zie voor algemene informatie en contactgegevens de website van Bouwstenen voor Sociaal, op deze site vindt u onder “Werk in uitvoering” de activiteiten in het kader van de agenda-vorming.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën