Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 vastgesteld

Op 19 november 2011 is de sector-overstijgende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 vastgesteld. De agenda telt vijf inhoudelijke punten. Komend jaar wordt gezamenlijk gewerkt aan een meer eigentijdse voorzieningenstructuur, meer ruimte voor zelfsturing door bewoners, betere scholen, meer toekomstbestendig vastgoed en betere exploitatieformules.

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 is opgesteld samen met het werkveld. Op 4 november 2010 hebben meer dan 40 directeuren en bestuurders zich over de concept-agenda gebogen en deze verder aangescherpt en aangevuld.

Samenwerking
Betrokkenen willen samen meer inhoud geven aan horizontaal partnership en de-intitutionalisering. Daarbij willen ze goede verhalen met elkaar delen en elkaar als kritische vrienden vooruit helpen, met geld als gemeenschappelijke taal.

Bouwstenen voor Sociaal
De agenda wordt op bovenstaande punten de komende maand verder uitgewerkt. Belangstellenden kunnen pilot-projecten inbrengen, agendapunten adopteren, goede verhalen uitwerken of zich aanmelden als critical friend. Kennis en ervaring wordt gedeeld via de website en de maandelijkse nieuwsbrieven van Bouwstenen voor Sociaal.

De agenda is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes woningcorporaties, PO-Raad en MOgroep Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening en hun partners in het kader van “Bouwstenen voor Sociaal”; een platform van bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën