Agenda maatschappelijk Vastgoed 2013

Op woensdagmiddag 7 november 2012 is er een grote landelijke bijeenkomst over onderwijshuisvesting en andere kind- en wijkgebouwen. Bouwstenen organiseert deze middag samen met Agentschap NL (bekend van Frisse Scholen en duurzame gebouwen) in het Spant in Bussum.

De bijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, onderwijshuisvesters en andere maatschappelijke organisaties. Centraal thema is 'afslanken en opfrissen'. Het wordt een middag vol informatie, voorbeelden, tips en tools. Ook wordt deze middag de samenwerkingsagenda voor 2013 gemaakt. Dit is tevens de werkagenda van Bouwstenen voor volgend jaar.

Programma

  • De aftrap wordt gegeven door Kete Kervezee (voorzittter PO-Raad) en de voorzitters van de directieraden van andere bij Bouwstenen betrokken branches, waaronder die de VNG en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Met hun aanwezigheid benadrukken ze het belang van samenwerking over de sectoren heen als het gaat over vraagstukken rond huisvesting en vastgoed.
  • Daarna zijn er verschillende sessies om kennis te nemen van activiteiten die partijen in het veld afgelopen jaar in Bouwstenenverband of rond Frisse Scholen hebben opgepakt. Deze worden besproken en vertaald naar activiteiten voor volgend jaar.
  • Op het eind van de middag worden de resultaten van de gesprekken samengevat en vertaald naar punten voor de nieuwe samenwerkingsagenda. Deze wordt uitgereikt aan Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, voorzitter van het VNG-bestuur en partner van Bouwstenen.

Ook is er een kennismarkt en kunt u persoonlijk advies krijgen. Deelnemers gaan naar huis met de nieuwste inzichten en nieuwtjes rond onderhuisvesting in relatie tot gebiedsplanning, frisse en duurzame scholen, energiebesparing, installatietechniek, onderhoudsplannen, doordecentralisatie en scholencoöperaties. En ook met nieuwe inspiratie en contacten om verder mee samen te werken.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en het complete programma treft u op www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden. De middag is gratis voor scholen en gemeenten.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 13 september 2012

Nieuwscategorieën