Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 is bekend

In de eerste week van januari heeft Bouwstenen de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 uitgebracht. Op deze sectorverbindende agenda staan diverse actuele onderwerpen die ook relevant zijn voor scholen en kinderopvangorganisaties.

Bouwstenen is een initiatief van Aedes, VNG, PO-Raad, de Branche-organisatie voor de kinderopvang en de MO-groep.

De agenda speelt in op de veranderende behoefte aan huisvesting en vastgoed als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de overheveling van taken van het rijk naar gemeenten en van gemeenten naar scholen.

Rode draad is het besef dat de behoefte aan voorzieningen en vastgoed sterk verandert. Er is minder vastgoed nodig, meer inbreng en ruimte voor derden, meer gelijke en heldere spelregels en meer oog voor de maatschappelijke en economische waarde van het vastgoed.

Zeven agendapunten

Onderwerpen waar het werkveld komend jaar samen aan wil werken zijn:

  1. Nieuwe ontwikkelingen vertalen naar de lokale agenda;
  2. Wegwerken van de overmaat, slim omgaan met (verwachte) leegstand;
  1. Van kosten- naar waardesturing, met nieuwe instrumenten;
  2. Ondernemend en gastvrij als sleutel voor een gezonde exploitatie;
  3. Doe-het-zelf voorzieningen, mogelijkheden, grenzen en eigen rol hierin;
  4. Transparant en professioneel, nog een wereld te winnen op dit gebied;
  5. Het Rijk als partner, want niet alles kan lokaal.

Uitwerking in Bouwstenenverband

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 wordt in Bouwstenenverband verder uitgewerkt. Zo zijn er werkgroepen rond onderwijs en opvang, verduurzamen van het vastgoed en rond de overheveling van taken rond het onderhoud van scholen. Ook is er een proeftuin om de exploitatie te verbeteren door meer op waarde te sturen.

De PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, Aedes, MOgroep en de partners van Bouwstenen ondersteunen deze activiteiten met raad en daad.

Zin om mee te doen?

Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de realisatie van de Agenda is welkom actief mee te doen.

Meer informatie

Voor meer informatie zie www.bouwstenen.nl

Laatst gewijzigd: 
donderdag 9 januari 2014

Nieuwscategorieën