Agenda voor de toekomst

De val van het kabinet heeft onze plannen om te komen met een toekomstagenda voor het primair onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Aangezien er geen kabinet is dat gaat beslissen over de heroverweging, is ons richtpunt verschoven van de heroverweging naar een nieuw regeerakkoord. De voorstellen van de werkgroepen heroverweging en de Tweede Kamerverkiezingen zijn wel belangrijke momenten waarop de PO-Raad zichtbaar zal zijn.

Politieke en maatschappelijke discussie
We hebben de politieke partijen informatie gestuurd die als inbreng kan dienen voor hun verkiezingsprogramma’s. Klik hierom het document te lezen. Daarnaast houden we een brede consultatieronde om te horen hoe betrokken insiders en geëngageerde buitenstaanders het gedroomde primaire onderwijs voor zich zien. Op deze wijze bereiden wij ons degelijk voor op de politieke en maatschappelijke discussie die zal ontstaan over de voorstellen van de heroverwegingswerkgroepen.

Toekomstagenda
De bundeling van ideeën leidt tot een toekomstagenda die we ruim voor de verkiezingen zullen presenteren. Onze invalshoek is steeds dat kwalitatief hoogstaand basisonderwijs een impuls geeft aan de samenleving en dat het primair onderwijs problemen als taalachterstand en schooluitval kan voorkomen. Onze toekomstagenda biedt de politieke partijen input voor een heldere paragraaf over het primair onderwijs in het nieuwe regeerakkoord.

De komende maanden staan in het teken van het ontwikkelen en uitdragen van de agenda van de toekomst, onder andere door middel van een manifest. Wij zullen hierover in gesprek gaan met de politieke partijen en het nieuwe kabinet, om de kinderen in de toekomst nog beter onderwijs te kunnen bieden.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën