Akkoord middelen primair onderwijs 2009

De minister van OCW en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel zijn erin geslaagd om onder moeilijke sociaal-economische omstandigheden afspraken te maken over inzet van de middelen in 2009 voor een verbetering van de positie van het personeel in het primair onderwijs. De PO-Raad is van oordeel dat de beschikbare middelen op een evenwichtige wijze zijn ingezet voor zowel leraren, onderwijsondersteunend personeel als leidinggevenden. De voor het onderhandelaarsakkoord ingezette middelen zullen worden toegevoegd aan de lumpsum.

Om de ambitie van goed onderwijs voor ieder kind waar te kunnen maken is het van belang dat ook in 2010 en latere jaren de investeringen in het primair onderwijs op peil blijven.

De sector primair onderwijs moet in staat blijven om voldoende en gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. De PO-Raad zal hier aandacht voor blijven vragen.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën