Al bijna 100 deelnemers Verantwoorden van Klasse(n)

Al bijna 100 schoolbesturen hebben tot nu toe hun jaarverslagen ingediend in reactie op onze oproep in het kader van het evenement Verantwoorden van Klasse(n). De beste jaarverslagen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs worden beloond met prijzen in een zestal categorieën.

Doe mee
Ook u kunt nog meedoen door uw jaarverslagen ter beoordeling in te dienen vóór 18 december aanstaande. Op 11 februari 2010 zal de uitreiking plaatsvinden.

Verantwoorden van Klasse(n)
De PO-Raad en de VO-raad (Vensters voor Verantwoording) organiseren in samenwerking met het Ministerie van OCW op 11 februari 2010 het evenement Verantwoorden van Klasse(n).
Het jaarverslag is een belangrijk verantwoordingsdocument richting stakeholders (horizontale verantwoording). Het is daarom belangrijk dat het jaarverslag de verplichting overstijgt en ingezet wordt als document op basis waarvan u in gesprek kunt met uw stakeholders en verantwoording af kunt leggen.
Jaarverslagen zijn een reflectie van de kwaliteit van de organisatie. Een slechte organisatie zal in de praktijk nooit een goed jaarverslag leveren. De verscherping van de regelgeving zal de komende jaren noodzaken tot betere jaarverslagen. Om schoolbesturen te stimuleren in de ontwikkeling van het jaarverslag, zowel als instrument als inhoudelijk, wordt dit evenement georganiseerd.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën