Al veel aanmeldingen voor schoolleidersregister

Een flink aantal schoolleiders heeft zich al aangemeld voor het schoolleidersregister. In slechts drie weken tijd hebben ruim tweeduizend schoolleiders zich ervoor ingeschreven.

In het schoolleidersregister wordt vermeld welke activiteiten schoolleiders ondernemen om zich verder te ontwikkelen. Het register levert een bijdrage aan de versterking van het beroep schoolleider en de verdere professionalisering van de beroepsgroep. 

Cao

Volgens cao-afspraken zijn schoolleiders verplicht zich te registeren. De PO-Raad vindt het daarnaast erg belangrijk dat onderwijsprofessionals zich blijven ontwikkelen en daar ook actief mee bezig zijn. De PO-Raad roept haar leden daarom op registratie in het register te stimuleren en aan te moedigen.

Uiteindelijk moeten alle ongeveer tienduizend schoolleiders in het register zijn opgenomen.

Voor iedere schoolleider in het register is jaarlijks tweeduizend euro beschikbaar waarmee zij zich bijvoorbeeld kunnen bijscholen of studieverlof kunnen opnemen.

Het register geeft ook weer welke opties de schoolleider daarbij heeft. Op die manier ondersteunt het register de schooleider in brede zin bij de keuze voor verdere professionaliseringsactiviteiten.

Schoolleiders kunnen zich hier inschrijven in het register. 

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 15 juli 2013

Nieuwscategorieën