Algemeen Dagblad: 'Juf Manon moet op onze school blijven'

Het Algemeen Dagblad luidt de noodklok over de positie van invallers in het basisonderwijs. Overal in Nederland raken schoolkinderen hun geliefde juffen kwijt doordat de school de tijdelijke kracht niet in dienst wil nemen en het contract ook niet meer mag verlengen, zo meldt de krant op 4 juni. 

In het artikel is te lezen hoe 92 leerlingen en hun ouders van de Antoniusschool in het Brabante Keldonk demonstreren tegen het vertrek van hun geliefde juf Manon.  

Door de nieuwe Wet werk en zekerheid, die per 1 juli in werking treedt, zou de positie van de invaller eerder verslechteren dan verbeteren. De wet leidt dan ook tot veel beroering in het onderwijsveld. Omdat elke invalbeurt in het onderwijs meetelt, ook die van één dag, bereikt een invaller al snel de limiet van drie tijdelijke contracten. De scholen vrezen klassen zonder leraar bij ziekte, omdat niemand meer voor korte invalbeurten te krijgen is. Vooral in regio's die te maken hebben met krimp, zit het aannemen van nieuwe leerkrachten er niet in.

Geen uitzondering voor onderwijs

Directeur Leon van Boxtel hoopt dat overheid, vakbonden en branche-organisatie PO-Raad alsnog met een oplossing komen. Woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad: ,,We hebben al veel geprobeerd om voor het onderwijs een uitzondering te maken binnen de WWZ, maar de minister wil niet wijken. Misschien kunnen we in de nieuwe onderwijs-cao nog iets regelen, maar die is er niet voor juli 2016. We maken ons dan ook zorgen over het komend schooljaar. Zelfs als een bestuur extra leerkrachten aanneemt voor een flexpool van invallers biedt dat geen oplossing voor alle vervangingen,'' aldus de berichtgeving in de krant. Doordat de PO-Raad en de vakbonden geen nieuwe cao hebben afgesloten, loopt de huidige cao door. Dit betekent dat het overgangsrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt. Schoolbesturen kunnen dus voor vervanging en tijdelijke contracten tot uiterlijk 1 juli 2016 de regels hanteren zoals die nu in de cao staan. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 10 juni 2015

Nieuwscategorieën