Algemene ledenvergadering praat over Bestuursakkoord, CAO PO en politiek

De PO-Raad kijkt terug op een constructieve Algemene Ledenvergadering (ALV). In de Jaarbeurs in Utrecht trapte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de ALV af. In haar openingsspeech blikte ze kort terug op enkele belangrijke resultaten van het afgelopen jaar: Het sluiten van de nieuwe CAO PO en het sluiten van het Bestuursakkoord. Het is de bedoeling dat de teksten van de cao voor de Kerst klaar zijn, zei ze. ,,We weten dat leden erom staan te springen.’’ En ten aanzien van het bestuursakkoord: ,,Dat Bestuursakkoord gaan we uitvoeren. Afspraak is afspraak. Staatssecretaris Sander Dekker en wij zullen elkaar daaraan houden.’’

Den Besten gaf een toelichting op het ledenonderzoek naar de waardering van het bestuursakkoord dat de PO-Raad onlangs heeft gehouden. Voorlopige resultaten laten onder meer zien dat ongeveer 80 procent van de leden de ambities uit het akkoord onderschrijft. Een van de als belangrijkste gewaardeerde afspraken daarin is de ambitie de bekostigingssystematiek te vereenvoudigen. Over enige tijd wordt het hele onderzoek gepresenteerd. Eerst wordt in de diverse Netwerken van de PO-Raad over de resultaten verder gepraat.

Politieke actualiteit

Vervolgens analyseerde Den Besten de politieke actualiteit. Ze ging in op het beeld in de politiek dat er 3000 leraren extra bij zouden komen dankzij geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord, terwijl is afgesproken dat met het geld uit het NOA werkgelegenheid kan worden behouden, zei ze. Dan het rapport ‘Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem’. Den Besten: ,,Daarin stelde de Onderwijsraad in oktober nog dat de politiek bij crises nog steeds naar wetgeving grijpt. Het rapport wordt omarmd, maar een dag later lijkt de politiek het alweer vergeten en worden we weer met plannen voor wetgeving geconfronteerd. Hieruit spreekt weinig kennis over en vertrouwen in de sector. We blijven hiervoor op de bres springen.’’

Over passend onderwijs sprak Den Besten daarnaast nog een ambitie uit: ,,Over een jaar heet passend onderwijs gewoon onderwijs. Omdat het dan overal is ingeburgerd.’’ Op dit moment is de verbinding van onderwijs met jeugdzorg echter nog een zorg, aldus Den Besten.

De spiegel van Geert ten Dam

Ten Dam sprak verder over vrijheid van onderwijs. ,,Dit is geen vrijbrief voor het onderwijs om maar te doen wat het wil zonder dat ouders en politiek kritisch meedenken.’’ Onderwijs en overheid moeten samen zorgen voor goed onderwijs, benadrukte ze verder. ,,Maar de overheidsbemoeienis moet zich wel beperken tot het stelsel en daarbij behorende kerntaken zoals het vaststellen van bekwaamheidseisen. Bij sociale veiligheid, gymles et cetera is directe sturing minder geëigend of niet effectief.’’Gastspreker op de ALV was Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. Zij hield de aanwezige schoolbestuurders en de PO-Raad een kritische spiegel voor. Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan 21e-eeuwse vaardigheden, zei ze. ICT-vaardigheden op school groeien nauwelijks, terwijl we weten dat ICT bij bijna geen enkel beroep meer is weg te denken. ,,Dat moet veel beter. U moet zich dat aantrekken.”, sprak ze tegen de zaal. Volgens Ten Dam is het vooral het schoolbestuur dat moet organiseren dat die aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden er komt. ,, Dit overstijgt het niveau van de individuele leraar. Als concreet voorbeeld noemde zij ‘kritisch denken’. Lessen in kritisch denken, werken niet. Het moet geleerd worden aan de hand van inhoud. Juist het bestuur moet dit aanjagen en zorgen dat scholen dit oppakken.’’

Code Goed Bestuur

De ALV stemde later op de ochtend in met enkele aanpassingen van de Code Goed Bestuur. Daarin wordt nu onder meer opgenomen dat schoolbesturen hun jaarverslag actief openbaar maken. De aangepaste code verschijnt binnenkort op deze website.

Benoeming

Bert Tuk werd ten slotte benoemd als nieuw lid van de wervings-en selectiecommissie. Deze commissie draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het dagelijks bestuur van de vereniging als voor het algemeen bestuur. De ALV benoemt vervolgens de bestuursleden.

(Foto's: Jelle IJntema)

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 3 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën