Almeerse schoolbesturen reiken;manifest uit aan wethouder

Vrijdag overhandigde John van der Vegt, voorzitter van het beraad van alle Almeerse schoolbesturen voor primair onderwijs, het manifest ‘In tien jaar naar de top' aan wethouder Jeugd en onderwijs René Peeters. Het manifest is opgesteld door de PO-Raad en is een oproep aan de politiek om deel te nemen aan een 10-jarenplan voor het basisonderwijs. De bijeenkomst vond plaats op basisschool Letterland in Almere.

Pact Primair Onderwijs
Wethouder Rene Peeters gaf aan; “Het is essentieel dat alle geledingen van het onderwijs met kracht en gevoel van urgentie inzetten op kwaliteit van het onderwijs, wel moeten daarbij de condities waaronder leerlingen en leraren leren en werken optimaal zijn. We doen daarin al veel, en we zullen ons uiteraard daarvoor in blijven zetten. De gemeente zal zich ook inspannen om partijen rond de school nauw met elkaar te laten samenwerken, zoals OK punten, peuterspeelzalen, kinderopvang en sport- en cultuurinstellingen enz. Daarom roept de PO-Raad de politiek op om zich samen met het onderwijs te committeren aan een tienjarig Pact Primair Onderwijs”.

Landelijk initiatief
Overal in het land overhandigen schoolbesturen het manifest aan lokale bestuurders. Vrijdag was het de beurt aan Almere. John van der Vegt: “Het landelijk initiatief voor verbetering van de onderwijskwaliteit op basisscholen helpt de ontwikkeling naar sterkere basisscholen in Almere. Ik sta hier vandaag omdat alle schoolbesturen basisonderwijs in Almere met elkaar achter het manifest staan om de onderwijskwaliteit op Almeerse basisscholen te verbeteren. Daarbij rekenen wij op de steun van de lokale en landelijke overheid. Die vinden we al in het programma van het nieuwe College van Almere. Nu de landelijke politiek nog!”. John van der Vegt is voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Daarnaast is hij ook voorzitter van het Bestuurlijk Beraad Primair Onderwijs, waarin alle elf Almeerse schoolbesturen voor basisonderwijs – met in totaal 82 basisscholen – samenwerken.

Meer informatie over het manifest >>

Zie ook Almere Vandaag >> 

John van der Vegt reikt het manifest uit aan René Peeters in aanwezigheid van Simone Walvisch en leerlingen van basisschool Letterland.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 16 december 2011

Nieuwscategorieën