Alternatieve eindtoetsen bekend

Staatssecretaris Dekker heeft bekend gemaakt dat naast de centrale eindtoets die door de overheid wordt aangeboden, ook twee andere eindtoetsen toegelaten zijn in het kader van de verplichting om een eindtoets af te nemen. Het gaat om Route 8 van A-VISION B.V. en IEP Eindtoets van bureau ICE.

Vanaf dit schooljaar is het voor alle leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken (met enkele specifieke uitzonderingen; zie schema). Leerlingen van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn vooralsnog uitgezonderd van deze verplichting; zij kunnen vrijwillig deelnemen.

Scholen kunnen in 2014/2015 kiezen voor afname van een van de drie toegelaten eindtoetsen (centrale eindtoets, Route 8 en IEP eindtoets), maar in dit overgangsjaar mogen ze ook nog kiezen voor een van de toetsen zoals opgenomen in de regeling Leerresultaten PO. Het gaat dan om:

  • Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
  • Een landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toets voor groep 8:
    - de toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs;
    - de toets Begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering.

Inschrijven uiterlijk 30 januari 2015

Dit jaar krijgen scholen eenmalig meer tijd om te kiezen voor welke toets zij zich aanmelden. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 30 januari 2015. Daarbij geldt dat alle leerlingen van een school een eindtoets moeten maken van dezelfde toetsaanbieder. De centrale eindtoets, Route 8 en IEP eindtoets worden afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei en zijn gratis voor de scholen. De toetsen uit de regeling Leerresultaten worden op de voor deze toetsen gebruikelijke momenten afgenomen en dienen door de school zelf te worden bekostigd. 

Vanaf 2015/2016

Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen alleen nog gebruik maken van de centrale eindtoets en de andere door de minister toegelaten eindtoetsen. Route 8 en de IEP Eindtoets zijn in principe voor een periode van vier jaar toegelaten (met jaarlijkse check op voldoende kwaliteit), dus zij vormen ook volgend jaar een alternatief voor de centrale eindtoets. Daarnaast zijn er wellicht nog andere aanbieders die voor die tijd hun toets voor toelating aan de minister voorleggen. Dat zal tijdig worden bekend gemaakt.

www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Als gevolg van de wetgeving rondom de verplichte eindtoets en de invoering van de zorgplicht passend onderwijs, verandert er veel in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl, een site die speciaal is ingericht door de PO-Raad en VO-raad.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën