Analyse: Office365 levert geen problemen voor privacy

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Microsoft Office365 problemen oplevert voor de privacy van leerlingen. De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van Office365 stroken met het privacyconvenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers. Dat hebben de sectororganisaties samen met APS IT-diensten en SLBdiensten geconcludeerd op basis van een analyse van Microsoft. De gebruikersvoorwaarden zijn daarbij getoetst aan het privacyconvenant en het bijbehorende model bewerkersovereenkomst.

PO-Raad en VO-raad kregen de afgelopen tijd diverse vragen van scholen hierover. Hoewel Office365 niet onder het convenant valt, heeft Microsoft aangegeven wel in de geest ervan te handelen.

Zie voor nadere informatie over de bevindingen van de raden en diensten de samenvatting en uitgebreide analyse onderaan dit bericht. PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen de volledige analyse te lezen wanneer zij gebruikmaken of gebruik willen maken van Office365.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 7 december 2016