André Kuipers, Hugo de Jonge, Peter van Lieshout en vele anderen op congres PO-Raad

Het congresprogramma voor 5 en 6 juni is bijna helemaal rond. Enkele zeer vooraanstaande sprekers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Op vrijdag 6 juni spreken in ieder geval ruimtevaarder André Kuipers, wethouder onderwijs, jeugd en gezin te Rotterdam Hugo de Jonge en hoogleraar Publiek Management Mirko Noordergraaf. Donderdagmiddag 5 juni, na de Algemene Ledenvergadering, komt professor Peter van Lieshout. Hij is een van de opstellers van het rapport ‘Naar een lerende economie; investeren in het verdienvermogen van Nederland’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) eind 2013 schreef.

Van Lieshout neemt ons mee in zijn visie op de rol van het onderwijs. Voor welke opgave staat het primair onderwijs? En is de opdracht aan het onderwijs nog wel van deze tijd? De WRR richt zich in het rapport op de economische functie van het onderwijs. Na zijn inleiding is er ruim de tijd met hem en elkaar in discussie te gaan over bijvoorbeeld de rol van de onderwijsbestuurder hierin. En over de vraag of Van Lieshouts visie gedeeld wordt en recht doet aan de maatschappelijke opdracht aan het onderwijs.

Dag 2

Op vrijdag, na de plenaire opening, spreken Hugo de Jonge en Mirko Noordergraaf. Voormalig leerkracht en schoolleider De Jonge staat bekend als een kritische en deskundige wethouder. In het belang van het kind is het niet de vraag óf er moet worden samengewerkt, stelt hij, maar hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd: over de grenzen van de sectoren heen. In zijn sessie zal Noordergraaf vanuit zijn visie op professioneel bestuur ingaan op het belang van het samenspel tussen alle geledingen in het onderwijs: van ouder tot leerkracht en van ondersteuner tot bestuurder. En op de vraag hoe de onderwijsbestuurder dit kan initiëren en borgen.

In de middagsessies zullen meerdere thema’s verder worden uitgediept in kleinere groepen.

En last but not least: André Kuipers. Het congres heeft onder andere als doelstelling ‘van buiten naar binnen’ te kijken. Er zijn maar weinig mensen die Nederland letterlijk van buitenaf hebben gezien, ruimtevaarder Kuipers is er één van. Hij is ook ambassadeur van Techniekpact 2020 en (mede) van daaruit nauw betrokken bij het primair onderwijs.

Data en locatie

Noteer alvast de data in uw agenda: donderdag 5 en vrijdag 6 juni. Het congres wordt gehouden in  Harderwijk. Binnenkort start de inschrijving. Hou onze website in de gaten.

Twitter

Alvast twitteren over het congres? Gebruik #bevlogenbesturen

Laatst gewijzigd: 
woensdag 19 maart 2014

Nieuwscategorieën