Animo voor ondersteuning gezondheid op school blijft hoog

Scholen uit het primair onderwijs hebben in april van dit jaar ruim 300 aanvragen ingediend voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school.

De ondersteuning blijft daarmee populair. In de eerste aanvraagronde in 2012 lieten bijna vijfhonderd scholen in het primair onderwijs hun interesse blijken. Bij de tweede ronde in 2013 deden 1200 scholen een aanvraag.

Ondersteuning

Vanwege het grote enthousiasme bij scholen in het primair onderwijs voor een Gezonde School-beleid, stelden de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onlangs 2 miljoen euro extra hiervoor beschikbaar. In het voorjaar 2015 volgt de laatste aanvraagronde.

Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs konden een aanvraag indienen voor onder meer gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur.

Vervolg

Scholen die een aanvraag hebben gedaan, horen half juni of hun aanvraag wordt gehonoreerd. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt onder meer rekening gehouden met de verdeling van de aanvragen over de schooltypes (po, vo en mbo) of scholen in JOGG-gemeente. De scholen moeten de activiteiten in het schooljaar 2014-2015 uitvoeren.

Nieuw ondersteuningsaanbod in 2015

In het voorjaar van 2015 kunnen po-, vo- en mbo-scholen opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering. In de tussentijd kunnen ze terecht op Gezondeschool.nl voor meer informatie over het werken aan gezondheid op school. Of ze kunnen via de test ‘Hoe gezond is jouw school?’.

kijken hoe hun school werkt aan gezondheid en welke vervolgstap er mogelijk is.

Gezonde Schoolpleinen

Scholen konden tot 9 mei ook ondersteuning aanvragen voor het realiseren van een Gezond Schoolplein. Vijfhonderd scholen in het primair onderwijs hebben daarop gereageerd. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van € 50.000, - voor de inrichting en aanleg van het Gezonde Schoolplein en begeleiding bij het onder meer het ontwerp- en realisatieproces en de organisatie van beheer en onderhoud.

Uit alle inschrijvingen selecteert de selectiecommissie 48 scholen die in de periode 2014-2016 aan de slag gaan met een Gezond Schoolplein. Bekijk ook de selectieprocedure Gezonde Schoolpleinen.

schoolpleinen kinderen

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl en de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven en partners maken de extra ondersteuning mogelijk voor de Gezonde School. Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

 

 

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 14 mei 2014

Nieuwscategorieën