‘Anticiperen op bezuinigmaatregelen’ betekent: ontslagen onontkoombaar

De PO-Raad wil een totaal beeld van de consequenties van de bezuinigingen op Passend onderwijs in kaart brengen. Wilt u daarom op dit formulier (formulier gesloten) aangeven hoeveel formatieplaatsen als gevolg van deze bezuiniging binnen uw organisatie verloren gaan.

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben in de krokusvakantie een brief van minister Van Bijsterveldt ontvangen waarin zij de bezuinigingen op Passend onderwijs onder elkaar zet. Zij vraagt in de laatste zin de besturen alvast te anticiperen op de maatregelen. Veel, waarschijnlijk zelfs alle, aangeschreven besturen zullen collega’s moeten ontslaan als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen.

Als er sprake is van gedwongen ontslagen bij een werkgever binnen het primair onderwijs kent de CAO PO twee mogelijkheden. Een werkgever hanteert ofwel de regeling ontslagbeleid ofwel de regeling werkgelegenheidsbeleid. Meer uitleg hierover en een stappenplan vindt u hier.

De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we u informatie over de cao-afspraken omtrent ontslag en is er ruimte voor dialoog: wat kunnen schoolbesturen van elkaar leren en wat kan de PO-Raad betekenen in de ondersteuning van de schoolbesturen?

De regiobijeenkomsten worden gehouden op:

  • 3 maart as. te Den Bosch,
  • 8 maart te Utrecht en
  • 15 maart te Zwolle.

De bijeenkomsten starten om 18.00 uur. U kunt u aanmelden via dit formulier (inschrijving gesloten).

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 5 september 2013

Nieuwscategorieën