APK op het onderwijsaanbod

Het standpunt van de PO-Raad over het advies van de Onderwijsraad over de samenstelling van de huidige lesprogramma's ('Een eigentijds curriculum') staat op verschillende website en in een artikel in dagblad Trouw. De PO-Raad ondersteunt het advies van de Onderwijsraad op hoofdlijnen. 

Het bij de tijd houden van het onderwijsaanbod is echter vooral en in de eerste plaats een taak van leraren, schoolleiders en schoolbesturen. De vereniging voor schoolbesturen in het primair onderwijs wil geen te grote invloed van de overheid op het onderwijsaanbod. Een nationaal curriculum is in strijd met de vrijheid van onderwijs. De PO-Raad ziet wel wat in het regelmatig toetsen en herijken van het lesprogramma, een soort algemene periodieke keuring (APK). "Dat kan voorkomen dat vernieuwing van het onderwijsaanbod afhankelijk is van toevalligheden of onafgewogen maatschappelijke issues", aldus een woordvoerder van de PO-Raad in de berichten. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 28 januari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën