Arbocatalogus PO online

Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. De wijziging hield o.a. in dat per branche ingespeeld kan worden op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, door middel van een arbocatalogus. De Arbocatalogus PO wil iedereen die werkt in het primair onderwijs praktische informatie geven over arbeidsomstandigheden (arbo). De werkgevers en de werknemers in het primair onderwijs geven in de Arbocatalogus PO praktische oplossingen om te voldoen aan de algemene eisen uit de Arbowetgeving. Deze Arbocatalogus PO maakt deel uit van de CAO voor het primair onderwijs.

Relatie met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

De Arbocatalogus sluit helemaal aan op de Arbomeester. De Arbomeester is het meest gebruikte RI&E-instrument voor het primair onderwijs. Eventuele verbeterpunten die voortvloeien uit het plan van aanpak uit de Arbomeester kunt u met behulp van de Arbocatalogus PO proberen op te lossen.

Een krul van de Arbeidsinspectie

Alle oplossingen in de Arbocatalogus PO zijn door werkgevers en werknemers in het primair onderwijs aanvaard als een goede oplossing. De oplossingen die voorzien zijn van een krul zijn bovendien getoetst door de Arbeidsinspectie.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert het primair onderwijs op de naleving van de Arbowetgeving. Veel verplichtingen voor de werkgever staan concreet en gedetailleerd vermeld in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Soms bevat deze wetgeving alleen globale of doelvoorschriften die nader moeten worden ingevuld. Dat hebben de werkgevers en de werknemers in het PO, de CAO-partijen, voor u gedaan door middel van de Arbocatalogus PO. Als u werkt met de oplossingen uit de Arbocatalogus PO voldoet u in principe aan de Arbowetgeving. De Arbeidsinspectie controleert het primair onderwijs namelijk mede aan de hand van de Arbocatalogus PO.

Actualiseren en verbeteren

De Arbocatalogus PO is niet af! Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs zullen regelmatig nieuwe oplossingen toevoegen en bestaande oplossingen actualiseren.

 

Online

U kunt de Arbocatalogus PO vinden op www.arbocataloguspo.nl.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën