Asscher gaat problemen Wet werk en zekerheid helpen voorkomen

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat scholen in het primair onderwijs helpen te voorkomen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid problemen geeft bij de vervanging van zieke leraren. In een debat in de Eerste Kamer zegde Asscher dinsdag toe dat hij de scholen hierover zal gaan voorlichten.

De PO-Raad heeft de afgelopen tijd regelmatig haar zorgen geuit over de plannen omdat deze schoolbesturen verplichten invalkrachten een vast contract te bieden, ook al hebben zij maar vier keer een zieke leraar vervangen. Dat is financieel onhoudbaar voor de besturen. De raden vrezen daarom dat de nieuwe wet ertoe zal leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en klassen worden samengevoegd of leerlingen naar huis worden gestuurd.

De PO-Raad vindt dat voor het onderwijs een uitzonderingspositie in de wet moet worden opgenomen. Ze stuurde hierover onlangs nog met de VO-raad een brief aan de Eerste Kamer. Die besteedde in het debat uitgebreid aandacht voor de positie van het primair onderwijs. Ook de PvdA pleitte in het debat voor een uitzonderingspositie. 

Asscher vindt die uitzonderingspositie niet nodig. Volgens hem zullen besturen en leerlingen de gevreesde problemen niet ervaren wanneer de besturen invalkrachten nulurencontracten geven.

De minister gaat daarmee voorbij aan het feit dat een dergelijk contract slechts voor een half jaar kan worden gegeven, vindt de PO-Raad. De problemen worden daarmee niet opgelost, want de mogelijkheden voor schoolbesturen om te zorgen voor goede invalkrachten blijven zeer beperkt. Ook de SGP was niet gerustgesteld. De Eerste Kamer stemt komende week over de wet.

In het debat werd ook duidelijk dat de ingangsdatum van de zogenoemde aanzegtermijn per 1 januari 2015 ingaat. En dus niet zoals eerder gepland, al op 1 juli 2014. Bij een contract voor bepaalde tijd, moet vanaf dat moment een aanzegtermijn van minimaal een maand in acht worden genomen wanneer het contract niet wordt verlengd.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 4 juni 2014

Nieuwscategorieën