Astronaut André Kuipers inspireert leerlingen voor wetenschap en techniek

Ruimtevaarder André Kuipers gaat als ambassadeur van het Techniekpact op tournee door Nederland. In een serie collegetours, die hij vrijdag aftrapt, gaat hij basisschoolleerlingen en leerkrachten enthousiast maken voor zijn wereld, de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Hiermee wil het Techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta-technische opleiding.

Daarnaast zijn de vaardigheden die binnen wetenschap en techniek aan bod komen waardevol voor de ontwikkeling van een leerling. Vaardigheden als - onderzoeken, ontwerpen, samenwerken, analyseren, informatie verzamelen, ruimtelijk denken, creativiteit, presenteren, verbindingen leggen - spelen ook in het vervolgonderwijs een belangrijke rol. Aankomend schooljaar zal André Kuipers verschillende regio’s in het land aan doen om daar in een collegetour-setting vragen van basisschoolleerlingen (groep 7) te beantwoorden.

Fotografie: Marco de swart

Eerste collegetour

Op vrijdag 27 juni 2014 vindt de eerste collegetour plaats in Amsterdam. In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Amsterdam krijgen op de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam ruim 200 basisschoolleerlingenuit de regio de kans om hun vragen aan André Kuipers te stellen. In de middag kunnen de leerlingen en leerkrachten zelf wetenschap en techniek van dichtbij ervaren. Zij kunnen onder meer proefjes uitvoeren, uitleg krijgen over de sterren en planeten in het Mobiel Planetarium of de zon van dichtbij bekijken in de sterrenkoepel.

Nationaal Techniekpact 2020

Technologische innovaties zijn nodig om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De jongeren van nu moeten straks de oplossingen hiervoor brengen. Het is belangrijk dat zij dan over de juiste vaardigheden beschikken. De basis hiervoor ligt in het primair onderwijs. De nieuwsgierige en onderzoekende houding van kinderen maakt het mogelijk om ze al spelenderwijs te interesseren voor wetenschap en techniek. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat als kinderen op vroege leeftijd in aanraking komen met wetenschap en techniek zij sneller een positieve keuze voor deze richting maken.

Een van de afspraken in het Techniekpact is daarom dat alle basisscholen in 2020 wetenschap en techniek aanbieden aan hun leerlingen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat wetenschap & technologie geen apart vak in het primair onderwijs wordt, maar gebruikt wordt om de leerlingen te stimuleren in ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ict-geletterdheid. Door zijn enthousiasme over te brengen op leerlingen en leerkrachten kan André Kuipers als ambassadeur van het Techniekpact hieraan een waardevolle bijdrage leveren.  

Laatst gewijzigd: 
woensdag 2 juli 2014

Nieuwscategorieën