Basispoort en PO-Raad maken afspraken over gebruikersovereenkomst

Basispoort hanteert per 1 augustus 2014 een aangepaste Gebruikersovereenkomst. Deze is afgestemd met de PO-Raad. In deze overeenkomst is opgenomen dat Basispoort met de PO-Raad zal overleggen voordat de gebruikersovereenkomst in de toekomst opnieuw wordt aangepast of grote wijzigingen in de functionaliteit van Basispoort worden doorgevoerd. Ook zijn privacyaspecten in de voorwaarden verduidelijkt.

Basispoort heeft tijdens een overleg met de PO-Raad aangegeven dat afgezien van enkele optimalisaties en verbeteringen er voor het nieuwe schooljaar geen grote aanpassingen in Basispoort zijn doorgevoerd. Komend schooljaar zijn er ook geen grote veranderingen te verwachten.

De gesprekken met Basispoort passen bij de regierol die de PO-Raad hierbij namens de sector vervult. Deze is op de Algemene Ledenvergadering op 5 juni bevestigd. Leidraad bij die regiefunctie vormt het Programma van Eisen (PvE) dat de PO-Raad samen met de VO-raad heeft opgesteld.

Voorbereiden op schooljaar 2014/2015

Basispoort roept daarnaast scholen op om, met het oog op de overgang naar het volgend schooljaar, hun administratie alvast gereed te maken zodat ze het nieuwe schooljaar direct goed kunnen beginnen.  Hierover heeft Basispoort onlangs een brief aan alle betrokken scholen gestuurd. Op de website van Basispoort is aanvullend toegelicht waar op moet worden gelet.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Basispoort

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 juni 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën