Basisscholen willen doorgaan met verbeteren taal en rekenen

In het nieuwe schooljaar, dat vandaag in het midden van het land van start gaat, gaan veel scholen verder met hun aanpak om de taal- en rekenprestaties van de leerlingen te verhogen. Op meer dan driekwart van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn de leerresultaten op taal en rekenen door deze aanpak aantoonbaar verbeterd. Het onderwijsveld heeft de verbetertrajecten met steun van het vorige kabinet ingezet. Om de vooruitgang een vervolg te geven, is het noodzakelijk dat scholen zich blijvend inspannen voor hogere leerprestaties op taal en rekenen. De PO-Raad roept het toekomstige kabinet daarom op te blijven investeren in deze verhoging van de onderwijskwaliteit.

Verbetertrajecten werpen hun vruchten af in het taal- en rekenonderwijs. Tussenresultaten van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs zijn veelbelovend. Uit een webenquête van onderzoeksbureau IVA in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat meer dan driekwart van de scholen de resultaten van de leerlingen aantoonbaar ziet verbeteren. De PO-Raad is verheugd dat scholen overtuigende successen boeken met het ingezette beleid. “Voor de onderwijskwaliteit is het van groot belang om de aandacht voor taal en rekenen vast te houden”, zegt Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad. “Als de verbetertrajecten op deze weg doorgaan, koersen leraren, schoolleiders en schoolbestuurders daadwerkelijk af op een hoger onderwijsniveau voor elk kind.”

Gemotiveerd
Een van de scholen uit het onderzoek ziet dat leerlingen eerder het hoogste leesniveau (AVI-9) halen. Door de nieuwe aanpak las de helft van groep 4 al in maart op AVI-9. Een school voor speciaal basisonderwijs meldt ook duidelijke resultaten. Van de leerlingen van deze school die extra zorg en aandacht nodig hebben, haalde in 2007 maar 80% het hoogste leesniveau. Dit percentage is al opgelopen tot 90% en de school denkt dit jaar zeker 95% te halen. Een belangrijke bijkomstigheid is dat de leerlingen zich prettiger voelen op school. Ze nemen enthousiaster en actiever deel aan de lessen. Het leerkrachtenteam is daarom zeer gemotiveerd om op deze weg door te gaan.

Blijven investeren
Om deze eerste successen door te zetten, blijven extra inspanningen nodig. Kete Kervezee: “Om onze kinderen en kleinkinderen zoveel mogelijk mee te geven voor hun toekomst, moeten we blijven investeren in het onderwijs, met aandacht en geld. Ik roep de toekomstige regering daarom op samen met ons een tienjarenplan te ontwikkelen voor het onderwijs, zoals we beschreven hebben in ons manifest ‘In tien jaar naar de top’.”

Lees ook de berichtgeving op NOS.nl >> 

Luister naar het fragment op Radio 1 >>

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën