Basisschool De Grebbe wint Onderwijsprijs

De PO-Raad feliciteert basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom met het winnen van de Nationale Onderwijsprijs. Woensdag 30 maart heeft Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, de tweejaarlijkse prijs uitgereikt in Science Center NEMO te Amsterdam.

Onderwijstijdverlenging
Om taalachterstand in te lopen besteedt De Grebbe veel extra tijd aan begrijpend lezen en rekenen, maar wordt tegelijkertijd ook iets gedaan aan het gebrek aan ervaringen van de leerlingen. De Grebbe, een bijna 100% “zwarte school”, weet taal tot een levend begrip te maken. Er is een fraaie combinatie gevormd van taal en praktische lessen. De Grebbe is een van de weinige scholen die met een inspectierapport in de hand laat zien dat haar aanpak succesvol is. De taalachterstand bij kinderen in groep 3 wordt binnen vijf jaar omgebogen naar een voorsprong. En dat levert het predicaat “excellente school” op.

Meer informatie >>

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën