Bedragen bekostiging schoolleiding PO

De bedragen voor de bekostiging van de schoolleiding zijn nogal afwijkend van die van vorig jaar. Dat komt omdat de indexeringen voor OP en Directie niet gelijk oplopen en er bovendien een verhoging van de salariëring van de adjunct-directeuren is opgetreden. Hoe dit uitpakt laten we zien aan de hand van de bekostiging basisschool. Voor de SBO en het (V)SO is het analoog van toepassing.

De bedragen van de toeslag directie basisschool voor het schooljaar 2009-2010 zijn:

 Directietoeslag  € 13.353,23
 Extra directietoeslag  € 4.765,00

Voor een kleine school (t/m 97 leerlingen) betekent het de toekenning van de directietoeslag van in totaal € 18.118,23. Voor grotere scholen gaat het om € 31.471,46 en omvat dan de directietoeslag voor de directeur en de adjunct-directeur.

 De GPL voor de directeur incl. toeslag  € 74.304,74
 De GPL voor de adjunct-directeur  € 69.539,74
 Totaal  € 143.844,48

De verdere uitwerking beperken we tot de school met twee directiefuncties.

Voor 2010-2011 geven de geïndexeerde bedragen het volgende beeld:

 GPL Directie  € 71.375,59
 Extra directietoeslag  € 3.310,00

 De GPL voor de directeur inc. toeslag  € 74.685,59
 De GPL voor de adjunct-directeur  € 71.375,59
 Totaal  € 146.061,18

 

De stijging van het geheel aan directiebekostiging is in dit geval dus € 2.216,70 en dit komt overeen met een indexering van 1,541% ten opzichte van het bedrag van 2009-2010.

De indexering van alleen het directeurssalaris betreft 0,512%, de verdere toename is dus het gevolg van de verbetering van het adjunct-salaris zoals dat al in het Convenant was opgenomen plus de grotere verbetering zoals dat in Actieplan voor 2009 was opgenomen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën