Bedragen materiële bekostiging 2015 bekend

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor 2015 vastgesteld. De prijsbijstelling bedraag-0,62%. Toch leidt deze negatieve prijscompensatie tot een verhoging van de bedragen. Dit is het gevolg van de overheveling van taken in het kader van het buitenonderhoud en een extra ophoging van € 13 miljoen voor de pve “overige uitgaven”.

Berekening prijscompensatie

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven dat de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Bij  het bepalen van de hoogte van prijsbijstelling wordt jaarlijks de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in T-1 (2013);
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in T (2014);
  • de verwachte prijsontwikkeling in T+1 (2015).

Voor een nadere onderbouwing van de aanpassing van -0,62%, zie onderstaande onderbouwing op basis van de macro economische verkenning 2015 en het centraal economisch plan van 2014.

Buitenonderhoud

In het kader van de overheveling van de taken in het kader van het buitenonderhoud per 1 januari 2015, is het budget voor de materiële instandhouding opgeplust met een bedrag van € 158,8 miljoen euro. In dit kader:

  1. zijn de bedragen in de programma’s van eisen verhoogd met in totaal €135 mln. Voor het (speciaal) basisonderwijs is het bedrag per m2 (bruto vloeroppervlak) in het pve gebouwonderhoud verhoogd met € 13,33. Ten behoeve van de WEC is de basisbekostiging verhoogd met € 76,06 en is de bekostiging voor zware ondersteuning verhoogd met € 193,88 per m2.
  2. is het eerste jaar van inwerkingtreding van de wetswijziging een bedrag van € 23,8 mln. gereserveerd voor een overgangsregeling. Deze overgangsregeling voorziet er in, dat schoolbesturen met een totale MI- bekostiging van <750.000 en gebouwen van 15 jaar of ouder, éénmalig een bedrag van naar schatting gemiddeld €25.000 ontvangen per schoolgebouw (afhankelijk van de grootte van het gebouw). Schoolbesturen ontvangen dit eenmalige bedrag voor ieder schoolgebouw van ouder dan 40 jaar. Nadere informatie over de overgangsregeling zal de PO-Raad op korte termijn publiceren via de website van de PO-Raad en Ruimte OK. Daarbij is ten behoeve van de professionalisering van schoolbesturen op het terrein van de huisvesting € is een (structureel) bedrag van € 0,50 per leerling opgenomen.

ICT

Daarnaast is voor de materiële instandhouding in € 13 mln. extra beschikbaar gesteld in het kader van de prijsbijstelling. Hierdoor is het bedrag per leerling in het programma van eisen “overige uitgaven” opgehoogd met € 8,31 per leerling

In het sectorakkoord zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot “Vensters PO”. Om het scholen mogelijk te maken hierbij aan te sluiten is € 1 mln. beschikbaar gesteld. In dit kader is het programma van eisen “overige uitgaven” verhoogd met € 0,64 per leerling.

Bovenstaande aanpassingen zijn verwerkt in de meerjarenbegrotingen van de PO-Raad.


Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 1 oktober 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën