Bedrijfsleven gaat scholen helpen met 21e eeuwse vaardigheden

Ieder kind moet de kans krijgen te leren programmeren. Bedrijven gaan scholen daarnaast helpen met het opleiden van leraren in eenentwintigste eeuwse vaardigheden en met het regelen van een goede infrastructuur voor het gebruik van ICT op school. Dat zijn enkele van de afspraken en uitgangspunten die tientallen bedrijven en organisaties van de StartupDelta onder leiding van Neelie Kroes vandaag hebben vastgelegd in Het CodePact Manifest.

StartupDelta wil van Nederland een ‘kweekvijver’ maken van start-ups omdat ze die van groot belang vindt voor de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij en economie. Om dit te organiseren, is het belangrijk dat talent wordt opgeleid dat ‘excellent digitaal vaardig’ is. Dat begint bij basisschoolleerlingen, vinden de initiatiefnemers.

Het manifest past bij het streven van de PO-Raad om meer ICT in te zetten om leerlingen op maat les te geven en om leerlingen 21e eeuwse vaardigheden te laten leren. Wat de PO-Raad betreft gaat het dan om digitale vaardigheden en mediawijsheid maar ook om sociale vaardigheden en creatief denken. Leerlingen hebben dit nodig om goed voorbereid te zijn op de samenleving van de toekomst. De PO-Raad onderneemt in dit kader talloze activiteiten om scholen te helpen dit te organiseren. 

Leerling op eerste plaats

Leerlingen die vaardigheden bijbrengen, is vooral en in de eerste plaats een taak van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, vindt de PO-Raad. Maar ook door samenwerking met het bedrijfsleven kan de kennis en ervaring uit die sector in het belang van de leerling worden benut voor het onderwijs. De PO-Raad grijpt het aanbod van StartupDelta dan ook met beide handen aan. Wel vindt ze het belangrijk dat de ontwikkeling van de talenten van de leerling bij die samenwerking steeds op de eerste plek staat.

Onderwijsaanbod herijken

Om het onderwijsaanbod blijvend te laten aansluiten op de toekomst van leerlingen, is het goed om het eens in de vijf jaar te toetsen en te herijken, vindt de PO-Raad verder. Ze ondersteunt het advies dat de Onderwijsraad hierover onlangs gaf. De PO-Raad omarmt daarbij het idee van de Onderwijsraad om hiervoor een onafhankelijke commissie in te stellen. Dat kan voorkomen dat de vernieuwing van het onderwijsaanbod afhankelijk is van toevalligheden en onafgewogen maatschappelijke issues en dat economische drijfveren in plaats van de leerling hierbij leidend zijn.

#Onderwijs2032

Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en het herijken van het curriculum maakt ook deel uit van de landelijke discussie die wordt gevoerd in het platform #Onderwijs2032. Daarin kan iedereen meepraten over de kennis en vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben. Het platform, dat wordt geleid door Paul Schnabel, komt dit najaar met zijn advies voor een nieuw curriculum. Voor die tijd presenteert de PO-Raad een pamflet met haar visie hierop.  

Laatst gewijzigd: 
donderdag 21 mei 2015

Nieuwscategorieën