Beeldende verhalen en praktische handvatten in ‘Scholen maken het verschil'

Voorzitter PO-Raad Kete Kervezee heeft het boekje ‘Scholen maken het verschil. Allochtone leidinggevenden in het po’ overhandigd aan Andrée van Es, Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is vorige week gebeurd op het drukbezochte congres ‘Diversiteit en leiderschap in de publieke sector’ van het CAOP uit Den Haag. Het boekje is een uitgave in de Praxisreeks van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Kete Kervezee zei bij de overhandiging onder andere dat de publieke sector en het onderwijs ‘culturele diversiteit niet als een probleem moeten zien maar als een oplossing. Scholen staan voor de uitdaging om met een nieuw onderwijsaanbod te komen dat aansluit op talentontwikkeling van alle kinderen. Als dat aanbod er is, krijgen meer allochtone leerlingen kans op een interessante baan en managersfunctie.’

Praktische handvatten
Het SBO wil met de Praxisreeks het onderwijs praktijkvoorbeelden en praktische handvatten aanreiken voor thema’s die met de onderwijsarbeidsmarkt te maken hebben. In de reeks is vooral de sector zelf aan het woord. De uitgave ‘Scholen maken het verschil’ laat zien dat de weg voor allochtone talenten om hun ambities waar te maken, vaak lang is. Zij hebben mensen nodig die achter hen gaan staan, een netwerk aanreiken en rolmodel zijn. Het boekje gaat ook over de rol van het leiderschap in het spotten en begeleiden van talenten, die er ook volop zijn. Het zijn de leiders die het diversiteitsbeleid gestalte kunnen geven en een sfeer moeten creëren waarin diversiteit als een kans wordt beleefd.

Cruciale rol
Op het congres ‘Diversiteit en leiderschap in de publieke sector’ stond ook de cruciale rol van de leidinggevende in het behouden en inspireren van allochtoon talent centraal. In de publieke sector stroomt teveel allochtone medewerkers te vroeg uit. Zij zijn juist nodig om beter in te kunnen spelen op de vragen van de multiculturele samenleving. Ook leidt een divers samengesteld personeelsbestand vaak tot innovatie en creativiteit. Op het congres waren managers, personeelsfunctionarissen en diversiteitsdeskundigen van de rijksoverheid, de gemeenten, de waterschappen, de provincies, het onderwijs, de zorg, de belastingdienst en de politie aanwezig.

Bestellen
‘Scholen maken het verschil’ is voor € 12,50 te bestellen via sbo@caop.nl. Gratis downloaden kan van www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën