Begin medezeggenschap goed met een training

Om het nieuwe schooljaar van start te kunnen gaan met goed georganiseerde medezeggenschap op school, kunnen schoolbesturen en hun medezeggenschapsraden (MR) een gratis training aanvragen. De training maakt deel uit van het project Versterking Medezeggenschap van PO-Raad, VO-raad, schoolleiders, ouderorganisaties, scholieren en onderwijsbonden.

Tijdens de training legt een gekwalificeerde trainer/adviseur in ongeveer vier uur uit wat nodig is om medezeggenschap praktisch goed te organiseren. Deelnemers bepalen de exacte invulling van het programma grotendeels zelf. Zo kan het maken van een jaarplanning of communicatieplan aan bod komen. Maar ook fundamentele onderwerpen kunnen worden besproken, zoals het nut van medezeggenschap en de invulling ervan op school. Daarnaast gaan MR en schoolbestuurder met elkaar in gesprek over wederzijdse ambities. Dit kan een goede aanzet zijn tot een ambitiegesprek later in het jaar. Het voeren van een ambitiegesprek is een belangrijke voorwaarde voor het vormgeven van goede medezeggenschap op school.

Intake

Ter voorbereiding op de bijeenkomst vult de MR een ‘thermoscan’ in om een beeld te krijgen van de huidige stand van de medezeggenschap. Vervolgens plant de trainer samen met de contactpersoon van de school de bijeenkomst. Tijdens de training werkt de MR aan onderwerpen die hij zelf inbrengt. Voor de een is dat de jaarplanning, voor de ander de taakverdeling en rolopvatting binnen de raad of het formuleren van een missie en een visie. Ook voor het gesprek met de bestuurder kunnen eigen onderwerpen worden ingebracht.

Voorwaarden

Aan deze aanbieding zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • De bijeenkomst vindt plaats tussen 1 mei 2015 en 1 november 2015.
  • Het merendeel van de MR-leden is hierbij aanwezig.
  • Het bevoegd gezag (of een vertegenwoordiger) is in het tweede deel van de training beschikbaar.

Het aanbod geldt tot het budget op is. Ga naar Quickstart Medezeggenschap voor meer informatie of meld u direct aan via dit aanvraagformulier. De sluitingstermijn is 1 oktober 2015. De training wordt betaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Versterking medezeggenschap

In het project Versterking Medezeggenschap hebben sectororganisaties, ouders, scholieren, leraren en schoolleiders de handen ineen geslagen om medezeggenschap op school samen te verbeteren. Op de website infowms is meer informatie hierover te vinden evenals handreikingen, een boek met tips en andere praktische hulmiddelen.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 mei 2015

Nieuwscategorieën