Behoefte aan één Techniekloket? Doe mee met het onderzoek!

BureauQ onderzoekt namens het Techniekpact de behoefte onder scholen aan één digitaal loket voor al het wetenschaps- en techniekonderwijs. Wat verwacht u van een dergelijke online leeromgeving? Laat het weten via de vragenlijst.

Techniekonderwijs is constant in beweging. Nieuwe projecten, materialen, technieken en methoden worden volop aangeboden. Een online leeromgeving kan vraag en aanbod overzichtelijk bijeenbrengen, zodat leraren en leerlingen efficiënt en hoogwaardig ervaring kunnen opdoen met techniek. Met het huidige onderzoek wil TechniekTalent peilen hoe scholen het beste geholpen zijn bij hun techniekonderwijs.

Techniekpact

Onderwijs, bedrijfsleven en werknemers hebben in 2013 afgesproken dat ze meer gaan samenwerken om het tekort aan goed opgeleide technici te beperken. Ook de PO-Raad ondertekende deze overeenkomst. De PO-Raad vindt het belangrijk dat wetenschap & technologie geen apart vak in het primair onderwijs wordt, maar gebruikt wordt om de leerlingen te stimuleren in ontdekkend leren, samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ict-geletterdheid.

Meedoen aan de vragenlijst

Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer acht minuten van uw tijd in beslag nemen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. Onderzoeksuitvoerder Motivaction houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw antwoorden blijven te allen tijde anoniem.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 29 april 2015

Nieuwscategorieën