Behoefteonderzoek lerarenpool vluchtelingenklas

Door de forse toestroom aan vluchtelingenkinderen, is de vraag naar speciale vluchtelingenklassen of scholen navenant toegenomen. Het Arbeidsmarktplatform PO peilt de behoefte naar een gespecialiseerde lerarenpool als mogelijke oplossing via een open enquête onder scholen en schoolbesturen.

Het Arbeidsmarktplatform PO wil het capaciteitsprobleem helpen oplossen door een pool in te richten van leerkrachten die geschikt zijn om les te geven aan deze kinderen.

Lerarenpool voor vluchtelingenkinderen

Scholen die (veel) vluchtelingenkinderen hebben opgenomen, kunnen via de pool op tijdelijke basis geschikte en gekwalificeerde leerkrachten vinden. Leerkrachten in de regio die bijvoorbeeld ervaring hebben met NT2 en/of met het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. De pool kan onder meer worden gevuld door boventallige formatie door krimp, of door leerkrachten die aan hun loopbaanontwikkeling willen werken.

Behoefteonderzoek onder scholen

Het Arbeidsplatform PO wil eerst de behoefte aan een dergelijke lerarenpool toetsen in het veld. Zijn er scholen die van deze pool gebruik zullen maken om deskundige leerkrachten in te zetten in hun taalklassen voor vluchtelingenkinderen? En zijn er scholen die bereid zijn hun extra gekwalificeerde leerkrachten tijdelijk  te detacheren naar andere scholen?

Meedoen?

Doe mee aan het onderzoek en laat weten waar u behoefte aan heeft. De vragenlijst bestaat uit enkele vragen, het invullen ervan kost ongeveer vijf minuten. De respons wordt anoniem verwerkt.  U kunt tot 19 februari deelnemen aan het onderzoek.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 19 januari 2016

Nieuwscategorieën