Bekabeling voor ICT behoort bij voorzieningen huisvesting

De Raad van State heeft op 28 juli in een zaak tegen de gemeente Harderwijk uitgesproken dat data-infrastructuur behoort tot de voorzieningen voor onderwijshuisvesting zoals bedoeld in de Verordening. Voor schoolbesturen die in nieuwbouwtrajecten zitten is deze uitspraak belangrijk.

In het geschil ging het om de vraag of de gemeente terecht de kosten van data-infrastructuur niet tot de voorzieningen voor onderwijshuisvesting heeft gerekend. Door dit standpunt zou het schoolbestuur de kosten van deze voorziening in het nieuwe gebouw zelf moeten betalen.

De redenering van de gemeente was dat de data-infrastructuur behoort tot het onderwijsleerpakket en als zodanig dus moet worden bekostigd uit de genormeerde vergoeding eerste inrichting, of vanuit de rijksvergoeding voor materiële instandhouding. Dat laatste was tot nu toe overigens de gebruikelijke gang van zaken bij nieuwbouw. Kort gezegd: bij nieuwbouw zorgde de gemeente voor de kabelgoten, maar kwam de inhoud daarvan voor rekening van het schoolbestuur.

De Raad van State redeneert dat bij nieuwbouw de kosten van ICT, die onder de bekostiging voor materiële instandhouding vallen, betrekking hebben op de aanschaf en gebruik van computers en randapparatuur, en niet op de infrastructuur (bekabeling). Bij bestaande schoolgebouwen valt dit wel nog steeds onder de bekostiging voor materiële instandhouding. De kosten van bekabeling in nieuwe gebouwen moeten als gevolg van deze uitspraak dus door de gemeente betaald worden.

Klik hier voor de uitspraak >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën