Bekijk jouw NPO-werkgeverslasten en werkloosheidkosten met deze rekentool

Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

Veel schoolbesturen zullen de komende twee jaar extra personeel inschakelen om hun voor het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) gekozen interventies te kunnen uitvoeren. Voor wie dat wenselijk en mogelijk is, is het zaak nu al na te gaan of zij deze medewerkers over twee jaar kunnen laten indalen in hun basisformatie of als invaller met een contract.  

Het klinkt vreemd in deze tijden van lerarentekort, maar we kunnen de ogen niet sluiten voor het feit dat in augustus 2023, na afloop van het NPO, van veel medewerkers het tijdelijk contract afloopt. Werkloosheid leidt tot kosten voor individuele besturen en voor de sector (als collectief). Dat roept bij veel besturen de vraag op hoe moet worden omgegaan met de werkloosheidskosten van het personeel dat nu ingezet wordt op tijdelijk beschikbare middelen.  

Handreiking en tool 

De PO Raad schreef een handreiking voor de inzet van extra NPO-personeel en publiceert nu een rekentool die je helpt zicht te krijgen op de werkgeverslasten tijdens de NPO -periode en de mogelijke werkloosheidskosten na afloop. Je vindt de tool hier in de toolbox.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 9 juli 2021

Nieuwscategorieën