Bekostiging bestuursakkoord bekend

Het realiseren van de ambities vanuit het bestuursakkoord, betekent een forse inspanning van de PO-sector. Ten behoeve van de extra inspanningen ten aanzien van opbrengstgericht werken en professionalisering ontvangen schoolbesturen aanvullende middelen, die worden toegevoegd aan de prestatiebox.

Naast de bestaande middelen voor taal en rekenen in de bestemmingsbox (regeling bekostiging 2011/2012: € 15,58 per leerling) en de middelen vanuit het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (regeling versterking cultuureducatie: € 10, 90 per leerling), wordt de prestatiebox gevoed door de intensiveringen voor het basisonderwijs uit het regeerakkoord. Deze aanvullende bekostiging heeft betrekking op taal en rekenen, hoogbegaafden, toetsen en professionalisering van leraren en schoolleiders. Daarnaast worden de middelen voor het programma wetenschap en techniek toegevoegd aan de prestatiebox. Het totaalbedrag van de prestatiebox bedraagt voor het basisonderwijs circa €130 miljoen in 2012, oplopend tot circa €150 miljoen vanaf 2014. 

 

     2012     

     2013     

     2014     

     2015     

Taal en rekenen

36,1

36,8

25,1

25,1

Wetenschap en techniek

6,7

6,7

6,7

6,7

Hoogbegaafden

11,7

17,5

17,5

17,5

Toetsen (lovs)

18

18

20

20

Professionalisering

42

70,1

70,1

70,1

Cultuureducatie

18

18

18

18

totaal

132,5

167,1

157,4

157,4

 

 

Eén en ander resulteert in de volgende bekostiging van het bestuursakkoord voor het kalenderjaar 2012. In onderstaande schema's, zijn de bedragen voor 2012 opgedeeld in een bedrag voor de laatste 7 maanden van 2011/2012 en de eerste 5 maanden van 2012/2013. Het totale bedrag voor het kalenderjaar 2012 wordt in maart 2012 uitbetaald.De bovenstaande bekostigingonderwerpen in het kader van het bestuurakkoord zijn allemaal van toepassing op het regulier- en speciaal basisonderwijs. Voor het (V)SO zijn de afspraken in kader van opbrengstgericht werken op de onderdelen "wetenschap en techniek" en "hoogbegaafden" niet van toepassing.

Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

 

Totaal 2012

2011/2012

2012/2013

 

 

laatste 7 mnd

eerste 5 mnd

Opbrengstgericht werken

36,87

17,32

19,55

Professionalisering

19,11

8,91

10,20

Subsidie cultuureducatie

4,55

 

4,55

subtotaal prestatiebox

60,53

26,23

34,30

Bestemmingsbox taal en rekenen

9,05

9,05

 

Regeling  versterking cultuureducatie

6,36

6,36

 

Bedrag per leerling

75,94

41,64

34,30

Prof. schoolleiders (bedrag per school

1.942

1.133

809

 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

 

Totaal 2012

2011/2012

2012/2013

 

 

laatste 7 mnd

eerste 5 mnd

Opbrengstgericht werken

24,31

10,52

13,79

Professionalisering

53,41

24,57

28,84

Subsidie cultuureducatie

4,55

 

4,55

subtotaal prestatiebox

82,27

35,09

47,18

Regeling  versterking cultuureducatie

6,36

6,36

 

Bedrag per leerling

88,63

41,45

47,18

Prof. schoolleiders (bedrag per school

3.395

1.980

1.415

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 8 november 2012

Nieuwscategorieën