Bekostiging levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs

Het bericht dat de bekostiging van de basisscholen wordt verlaagd in verband met de bekostiging van het levensbeschouwelijk en godsdienstonderwijs heeft vragen opgeroepen (klik hier voor het bericht). Met name werd verondersteld dat de openbare basisscholen hierdoor bevoordeeld zouden worden. Daarom nog enige aanvullende informatie.

Het is een wettelijke verplichting dat openbare scholen desgewenst levensbeschouwelijke vorming en godsdienstonderwijs moeten aanbieden als de ouders daarom verzoeken. De Tweede Kamer heeft vorig jaar bij motie beslist dat deze vorm van onderwijs dan ook gesubsidieerd moet worden. Dat was tot voor kort niet het geval en betekende dat o.a. het humanistisch verbond en kerken e.d. deze kosten zelf moesten dragen. In een enkel geval werd wel eens subsidie verstrekt door de gemeente. De subsidie gaat niet naar de openbare scholen maar naar de organisaties die het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs organiseren.

Dat de bezuiniging in principe ten koste gaat van de personele formatie klopt. De beslissing is echter door de Tweede Kamer genomen en de staatssecretaris heeft gemeend dat dit op deze manier het beste geregeld kon worden. Wij hadden liever gezien dat hiervoor extra geld beschikbaar was gesteld.

Het is dus geen extra bekostiging voor het openbaar onderwijs. Dat een groepsleerkracht dan andere werkzaamheden kan doen hangt af van de wijze waarop het op de school georganiseerd wordt. Wellicht vindt de school het wenselijk dat de groepsleerkracht ook aanwezig is bij deze lessen, ook met het oog op de inpassing van de stof in de overige lesactiviteiten. Het gebeurt bijvoorbeeld veelvuldig dat de groepsleerkracht meedoet tijdens de gymlessen als de vakleerkracht gymnastiek actief is. Maar het kan inderdaad zo zijn dat de groepsleerkracht andere werkzaamheden kan uitvoeren. Hoe dat ook zij: Deze bekostiging is tot stand gekomen op initiatief van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties in verband met de wettelijke verplichting.

Ook als het openbaar onderwijs deze lessen liever zelf geeft, kunnen ouders toch afdwingen dat het door een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisatie gegeven moet worden. Het openbaar onderwijs is dus ook niet altijd even gelukkig met deze opgelegde regeling. Ook gelet op het onderwerp is het goed voorstelbaar dat een groepsleerkracht daar zelf met ‘zijn’ kinderen over wil communiceren, in plaats dat een ‘vreemde leraar’ even een uurtje langs komt. Uiteraard zijn er ook voorbeelden dat deze lessen heel goed ingepast zijn bij een school. In elk geval lijkt goede afstemming van een en ander om inhoudelijke redenen in het belang van de kinderen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën