Bekostiging van Levensbeschouwelijke vorming en godsdienstonderwijs

Vorig jaar is een motie aangenomen bij de begroting 2009 om bekostiging beschikbaar te stellen voor levensbeschouwelijke vorming en godsdienstonderwijs op openbare basisscholen. Daarom is in dit schooljaar een korting doorgevoerd op het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) van de basisscholen van € 7,73 per leerling om de benodigde 10 miljoen te verkrijgen. Toegezegd was dat deze ingreep eenmalig was en dat de dekking structureel geregeld zou worden.

Dat gaat nu gebeuren door de toekenning van de formatie per leerling iets te verlagen met ingang van 1 augustus 2010. Het betekent dat de toekenning van 0,0596 fte per onderbouwleerling verlaagd wordt naar 0,0595 fte en 0,0415 fte per bovenbouwleerling verlaagd wordt naar 0,0414 fte. De korting is dus in beide gevallen één tienduizendste en dat lijkt erg gering. Afgezet tegen de GPL van de basisschool betekent dit echter toch altijd nog wel € 5,62 euro per leerling. De doorwerking van deze beperking in de formatie betreft ook de materiële instandhouding. De huidige formule voor de groepsafhankelijke bekostiging wordt daarom aangepast voor de bekostiging per 1 januari 2011.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën