Belangrijkste cijfers over het onderwijs op één website

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs gebundeld en op de website onderwijsincijfers.nl in beeld gebracht. De website bevat zo’n 115 kengetallen en ruim vierhonderd grafieken en kaarten over alle vormen van onderwijs. Hieruit wordt voor wat betreft het primair onderwijs onder andere duidelijk dat van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, er uiteindelijk 13 een master afronden, dat de meeste leraren in het basisonderwijs jonger dan 35 of ouder dan 55 zijn en dat de totale uitgaven aan (pre)primair onderwijs in 2013 €11,6 miljard bedroegen.

Daarnaast laat de website bijvoorbeeld zien dat het aantal leerlingen, scholen en besturen daalt, de gemiddelde schoolgrootte rond de 220 leerlingen per school ligt en dat 97,8% van de scholen een voldoende krijgt van de Inspectie van het Onderwijs. 

Naast de kengetallen geeft de website uitgebreidere thema-analyses weer. Zo worden onder andere de effecten van versnelling in het basisonderwijs geanalyseerd. Dit betreft leerlingen die de basisschool in minder tijd doorlopen dan er nominaal voor staat. Uit de analyse blijkt onder meer dat de gemiddelde Citoscore van leerlingen die versnelden in 2013/2014 iets hoger lag dan die van niet versnelde leerlingen.

Het is voor het eerst dat de instituties hun belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland hebben samengevoegd. Het platform vervangt de publicatie Kerncijfers van het ministerie van OCW en het Jaarboek Onderwijs van het CBS.  

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 10 april 2015

Nieuwscategorieën