Benchmarkonderzoek exploitatiekosten

Weet u hoe uw school in 2008 presteerde op gebied van exploitatie? Deelname aan het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van schoolgebouwen kan u helpen om op deze vraag antwoord te krijgen. Adviesburo Hevo bv uit Den Bosch voert opnieuw dit onderzoek uit voor reguliere basisscholen. De deelname voor scholen is gratis en de eigen tijdsbesteding beslaat circa 1 uur. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen automatisch de onderzoeksrapportage, waarin gegevens anoniem zijn opgenomen.

Het in 2007 uitgevoerde onderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs heeft aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. De VNG heeft dit onderzoek integraal opgenomen in het handboek Onderwijshuisvesting.

Om conclusies te kunnen trekken voor het hele onderwijs is het essentieel dat door een breed uitgevoerd Benchmarkonderzoek jaarlijks de exploitatiekosten voor het PO in kaart worden gebracht. Inmiddels hebben 55 PO-scholen de gegevens ingediend. Een grotere deelname is echter noodzakelijk voor een betrouwbaar eindresultaat. Uw deelname is dan ook nodig! Deelname kan tot eind september 2009.

Geef uw school op door een e-mail te sturen naar info@hevo.nl. U ontvangt vervolgens het digitaal invulformulier. Neem voor meer informatie contact op met Willem-Jan Adriaanssen, marktdomeinleider po/vo, tel 073-6409511.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën