Benchmarkonderzoek exploitatiekosten scholen

Het benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten van scholen kan u helpen (gratis) inzicht te krijgen in uw financiële prestaties én deze te toetsen aan collega’s. Vorig jaar gingen u ruim 250 scholen voor.

Politieke aandacht
Het over 2008 uitgevoerde onafhankelijke onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft NOVA hier in maart 2010 een nieuwsitem aan gewijd, zodat er meer politieke aandacht voor dit probleem komt. Bovendien heeft de VNG het onderzoek integraal opgenomen in het Handboek Onderwijshuisvesting.

Deelname
Adviesbureau HEVO voert het benchmarkonderzoek jaarlijks uit voor scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Om betrouwbare conclusies te trekken is het zeer belangrijk dat veel scholen hun exploitatiegegevens beschikbaar stellen. Met uw deelname helpt u dus niet alleen uzelf, maar de hele sector. Deelname is gratis; de eigen tijdsbesteding beslaat circa 1 uur per school.

Wilt u met uw school ook deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van schoolgebouwen in 2009? Stuur dan een e-mail naar benchmark@hevo.nl of meld u aan via http://www.hevo.nl/. U krijgt dan het invulformulier toegezonden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën