Benchmarkonderzoek naar exploitatiekosten

Onlangs is de evaluatie van de materiële instandhouding door de minister aan de kamer gestuurd. De minister heeft de kamer gemeld dat er slechts sprake is van geringe overschrijdingen. Uit de evaluatie is verder gebleken dat het volume van het energieverbruik fors stijgt. Schoolbesturen moeten derhalve de tering naar de nering zetten, temeer daar de besturen geconfronteerd worden met een cumulatie aan bezuinigen van verschillende overheden.

De uitkomsten van de evaluatie van OCW wijken nadrukkelijk af van de benchmark die adviesbureau HEVO al enige tijd jaarlijks maakt. Het over 2009 uitgevoerde onafhankelijke onderzoek in het primair- en voortgezet onderwijs heeft opnieuw aangetoond dat het veel scholen niet lukt om een sluitende materiële exploitatie te krijgen. In 2010 hebben bijna 150 scholen – door deelname aan deze benchmark - gratis inzicht gekregen in hun financiële prestaties én deze kunnen toetsen de prestaties van andere scholen. Ook dit jaar voert HEVO dit benchmarkonderzoek uit.

Om betrouwbare conclusies te trekken is het zeer belangrijk dat veel scholen hun exploitatiegegevens beschikbaar stellen. Met uw deelname helpt u dus niet alleen uzelf, maar de hele sector. Deelname is gratis; de eigen tijdsbesteding beslaat circa 1 uur per school.

Wilt u met uw school ook deelnemen aan het benchmarkonderzoek exploitatiekosten van schoolgebouwen in 2010? Stuur dan een e-mail naar benchmark@hevo.nl of meld u aan via www.hevo.nl. U krijgt dan het invulformulier toegezonden.

Lees ook:
Evaluatie geeft geen duidelijkheid over financiën primair onderwijs >>

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën