Benoeming nieuwe voorzitter adviesraad

Met genoegen maken wij bekend dat mevr. prof. dr. Monique Volman per heden de nieuwe voorzitter is van de adviesraad van de PO-Raad. Zij volgt hiermee prof. dr. Geert ten Dam op, die vanwege haar benoeming tot voorzitter van de Onderwijsraad tot haar spijt het voorzitterschap van onze adviesraad moest neerleggen.

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij onder andere verantwoordelijk is voor de bachelor- en masteropleiding Onderwijskunde. Monique Volman doet onderzoek naar de wijze waarop scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren. Zij verricht haar onderzoek in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Samen met leraren, scholen en besturen onderzoekt zij innovatieve aanpakken in het onderwijs en de effecten ervan. Naast haar werkzaamheden in onderzoek en onderwijs, bekleedt Monique Volman verschillende adviesfuncties. Zij is lid van de Adviesraad Voortgezet Onderwijs van het CITO, lid van de Programmaraad Onderwijsonderzoek (PROO) van NWO en lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW. Zij is tevens voorzitter van het tijdschrift Pedagogische Studiën.

De PO-Raad waardeert het bijzonder dat mevr. Volman de rol van voorzitter van de Adviesraad op haar wil nemen en verheugt zich op een goede samenwerking.

Adviesraad
De adviesraad adviseert het bestuur van de PO-Raad wat betreft de verbetering van de onderwijskwaliteit in al zijn aspecten en wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Aan de adviesraad nemen de onderwijsvakbonden, de besturenorganisaties en externe experts deel. De adviezen die in 2011 zullen worden uitgebracht gaan onder meer over de wijze waarop scholen het eigenaarschap over zowel onderwijs, ontwikkeling en onderzoek kunnen versterken, en over het leerrecht voor kinderen vanaf 2,5 jaar in relatie tot de ontwikkeling van integrale kindcentra.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën