Beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor nieuwe ronde collegiale visitaties

Wilt u een kwaliteitsslag maken in uw bestuurlijk handelen? Wilt u meer inzicht krijgen in hoe te handelen naar de Code Goed Bestuur PO? Werkten de ervaringen van uw collega-bestuurders in de brochure Bestuurlijke visitatie: spiegel voor bestuurlijk handelen aanstekelijk?

Begin 2014 start er een nieuwe ronde Bestuurlijke Collegiale Visitaties. Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. We nodigen u van harte uit deel te nemen. Aanmelden kan tot 1 december, of tot de vier plaatsen vervuld zijn, door een mail te sturen aan Selma Janssen.

Bestuurlijke collegiale visitatie

De grondgedachte van collegiale visitatie is dat besturen elkaars expertise benutten bij het realiseren van professioneel bestuur. Hun professioneel besturen, krijgt een impuls door gestructureerd bezoeken bij elkaar af te leggen en deze inhoudelijk goed voor te bereiden. Centraal in het proces staat een bestuurlijk vraagstuk vanuit de Code Goed Bestuur PO.

De deelnemende besturen wordt gevraagd om een concrete kwaliteitsvraag, strategische ambitie of besturingsprobleem te formuleren. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door een PO-Raad expert. Vervolgens zet het schoolbestuur zelf een onderzoek op, in de vorm van een zelfevaluatie. Op die manier kan het de informatie verzamelen die nodig is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Tijdens het proces van het uitvoeren van de zelfevaluatie en tijdens de visitatie staat reflectie en feedback op het bestuurlijk handelen vanuit de Code centraal. Het van andere bestuurders leren, vindt niet alleen tijdens de eigen visitatie plaats, maar juist ook door het visiteren van collega-bestuurders. Meer informatie vindt u hier. Ervaringen van besturen die u voorgingen, leest u in de hierboven al genoemde brochure.

Laatst gewijzigd: 
maandag 21 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën