Beste jaarverslagen 2011

Woensdag 15 februari vond tijdens de mini-conferentie 'Verantwoording van Klasse(n)' de uitreiking van 'Beste jaarverslag 2011' plaats. Na interessante bijdragen van Frans de Vijlder (Lector Goed Bestuur aan de HAN), Hans Pirovano (manager Jaarverslaglegging OCW), Monica van der Hoff-Israël (Infinite Financieel) en Ronald te Loo (Organise to Learn) werden de prijzen uitgereikt. In de categorie 1 tot 5 scholen: Augustinusschool uit Papendrecht, In de categorie 6-15 scholen: Sint Josephscholen uit Nijmegen, en in de categorie 15+ scholen: O2A5 uit Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Best scorende bestuur op het gebied van Financieel Management, is Stichting Voila (Leusden). De PO-Raad feliciteert de winnende besturen van harte.

De jaarverslagen van deze besturen blinken uit in leesbaarheid en toegankelijkheid, en weten een compleet beeld neer te zetten, waarin (meerjaren-)beleid en inzet van middelen goed gekoppeld worden. De belangrijkste vraag die volgens de jury gesteld moet worden binnen alle beleidsterreinen in het onderwijs is: 'wat betekent mijn handelen uiteindelijk voor de leerlingen?' Door de winnaars is het jaarverslag op uitstekende wijze ingezet om die vraag te beantwoorden. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 6 februari 2013

Nieuwscategorieën