Bestrijden achterstanden is beste investering

De PO-Raad weet zich gesterkt in haar opvatting door de aanbeveling van de Onderwijsraad in het rapport ‘Vroeg of laat’. De Onderwijsraad adviseert over het selectiemoment voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De PO-Raad werkt op dat gebied samen met de VO-raad en AVS aan aanbevelingen om die overgang soepeler te laten verlopen. Dit sluit goed aan bij het advies van de Onderwijsraad.

De PO-Raad kan zich goed vinden in de voorkeur die de Onderwijsraad uitspreekt voor het versterken van bestaande initiatieven om de risico’s van vroegselectie zo gering mogelijk te maken, boven grootschalige structuurwijzigingen. Het voorkomen en bestrijden van achterstanden is de beste investering om negatieve selectie en uitval tegen te gaan. Het pleidooi om vroeg te beginnen (al spelend leren tijdens de kleuterjaren), het realiseren van extra onderwijstijd en het benutten van referentieniveaus om tekorten snel aan het licht te brengen bieden zeker perspectief.

De PO-Raad voegt hier graag het beter benutten van de leertijd in groep 8 aan toe. Op 54 scholen in Nederland gaan de leerlingen van groep 8 als proef de Citotoets eind maart maken (in plaats van begin februari). De proef geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van de verschuiving van de toets en de effecten op de kennis van de leerlingen. Zoals de Onderwijsraad aangeeft kan het vermogen van leerlingen in groep 8 nog beter worden benut.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën