Besturen gezocht voor R&D project over opbrengstgericht werken

De PO-Raad en APS zijn op zoek naar een aantal schoolbesturen om vanaf 2010 deel te nemen aan het R&D project Opbrengstgericht werken. In opdracht van het ministerie van OCW gaan we de relatie onderzoeken tussen de wijze van besturen, de besturingsfilosofie, en het opbrengstgericht werken in de klas. Het vermoeden bestaat dat het meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan leerkrachten, eigenaarschap van handelen, uiteindelijk een grotere gerichtheid op data (databewustzijn) geeft. Hoe dit er in de praktijk uitziet is doel van het onderzoek.

In 2010 wil APS met de deelnemende besturen een ontwerp maken waarna het ontwerp in de scholen wordt uitgevoerd. De uitvoering waarbij de besturen en een aantal scholen betrokken is zal starten rond de zomervakantie 2010. De duur van het project is drie jaar.

Voor informatie over dit project en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de APS-projectleider, Herman Kolthof, 06 42415383 of 030 2856836.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën